1. Domový prumysl pro spotřebu krojovou (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Domový prumysl pro spotřebu krojovou. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, 130 s.)
 2. Kožuchy (Joža Uprka)
 3. Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku - textová časť (Marie A. Smolková,  Regina Bíbová)
 4. Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku - obrazová časť (Marie A. Smolková, Regina Bíbová)
 5. Kroje lidu slovenského (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Kroje lidu slovenského. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, 130 s.)
 6. Lidové kroje československé (Jos. Kazimour)
 7. Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Renáta Tyršová)
 8. Lidový prumysl na Slovensku (Karel Medvecký)
 9. Národní kroje slovenské (Ad. Liebscher)
 10. O starobylém pletení na krosienkách (Marie A. Smolková) N O V É
 11. Podvinky - vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského - (Regina Bíbová)
 12. Sbírka předloh Moravského a Uhersko - Slovenského ornamentu (Ondrej Pisch)
 13. Slovácké vyšívání stehem křížkovým a vrkučkovým (Josef Šíma)
 14. Slovenská čítanka - 1. časť
 15. Slovenská čítanka - 2. časť
 16. Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, 130 s.)
 17. Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska (Drahotína Križko-Kardossová)
 18. Slovenské národnie ornamenty (Pavel B. Socháň)
 19. Slovenské obrázky (Karel Kálal)
 20. Slovenské vyšivání lidové (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenské vyšivání lidové. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, 130 s.)
 21. Studie výšivek lidových z Čech, Moravy a Uherského Slovenska (Josef Šíma)
 22. Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku (Drahotína Križko-Kardossová)
 23. Vzory vyšívání lidu Slovanského na Moravě (Berta Sojková) 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva