Obrázok
  • Pre zamestnancov ÚĽUV i pre verejnosť je študovňa k dispozícii počas otváracích hodín;
  • knižničný fond je doplňovaný väčšinou iba jedným exemplárom nakupovaného titulu a je určený predovšetkým na prezenčné štúdium, prípadne aj absenčne, ale na kratšiu výpožičnú dobu;
  • novšie publikácie z produkcie Vydavateľstva ÚĽUV sú k dispozícii vo viacerých exemplároch, preto sú k dispozícii aj na vypožičiavanie domov (absenčné výpožičky).

Vzhľadom na narastajúcu návštevnosť knižnice a vysoký podiel prezenčných výpožičiek, sme rozšírili priestory študovne na prvom poschodí. Návštevníci majú k dispozícii bezdrôtovú sieť (WiFi), prostredníctvom ktorej sa môžu vlastnými zariadeniami (notebook, tablet, smartphone) pripájať na internet:

  • služba je prístupná v študovni knižnice;
  • služba je bezplatná;
  • návštevník musí byť registrovaným používateľom knižnice ÚĽUV.

Študovňa je vybavená aj samoobslužným multifunkčným zariadením (skenerom, kopírkou), na skenovanie a kopírovanie vybraných častí dokumentov nachádzajúcich sa v knižnici. Odporúčame priniesť si vlastné pamäťové zariadenie (napr. USB kľúč a pod.).

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva