Vytlačiť
Návštevy: 6779
Obrázok
  • Pre zamestnancov ÚĽUV i pre verejnosť je študovňa k dispozícii počas otváracích hodín;
  • knižničný fond je doplňovaný väčšinou iba jedným exemplárom nakupovaného titulu a je určený predovšetkým na prezenčné štúdium, prípadne aj absenčne, ale na kratšiu výpožičnú dobu;
  • novšie publikácie z produkcie Vydavateľstva ÚĽUV sú k dispozícii vo viacerých exemplároch, preto sú k dispozícii aj na vypožičiavanie domov (absenčné výpožičky).

Vzhľadom na narastajúcu návštevnosť knižnice a vysoký podiel prezenčných výpožičiek, sme rozšírili priestory študovne na prvom poschodí. Návštevníci majú k dispozícii bezdrôtovú sieť (WiFi), prostredníctvom ktorej sa môžu vlastnými zariadeniami (notebook, tablet, smartphone) pripájať na internet:

Študovňa je vybavená aj samoobslužným multifunkčným zariadením (skenerom, kopírkou), na skenovanie a kopírovanie vybraných častí dokumentov nachádzajúcich sa v knižnici. Odporúčame priniesť si vlastné pamäťové zariadenie (napr. USB kľúč a pod.).