Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460)

This is the HTML version of Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha : Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460) Page 6
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
Všetky kontakty

© 2008 – 2021 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva