Služby

Voľný výberPonúkame pre vás rešerše - zoznamy bibliografických odkazov na témy týkajúce sa ľudovej umeleckej výroby z fondu knižnice ÚĽUV, ktoré zahŕňajú knihy, časopisy, články z časopisu Remeslo umenie dizajn, zborníky.

Na požiadanie vám z fondu knižnice ÚĽUV, vypracujeme rešerše aj na iné témy, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke nižšie.

Rešerše sú spoplatnené podľa platného cenníka = 1,50€ základný poplatok + 0,03€ za každý nájdený záznam.

Téma Dátum aktualizácie cena €
Papuče, kapce 19. novembra 2020 1,68
Parta 8. augusta 2017 2,40
Plstenie 10. decembra 2019 2,76
Povrchová úprava dreva     11. marca 2019 2,46
Pradenie, pletenie 15. decembra 2020 2,61
Rezbárstvo 9. apríla 2021 4,80
Svor 23. júla 2015 1,86
Šúpolie 11. marca 2019 2,73
Šúpoľové papučky 7. júla 2016 1,68
Tkanie, Sieťovanie, Spojovacie švíky, Tkanice     15. decembra 2020 4,47
Tokárstvo 23. júla 2016 2,37
Tradičné odievanie na Slovensku a v Čechách 8. apríla 2021 4,83
Tradičné odievanie v zahraničí 30. júla 2020 2,76
Voskárstvo, medovnikárstvo, sviečkarstvo 16. júla 2020 1,98
Výšivky 15. decembra 2020 6,65
Zápästky 11. marca 2019 2,01
OSOBNOSTI:
Landsfeld Heřman 27. júla 2015 2,10
Marková Ema 11. decembra 2019 2,16
Pražák Vilém 27. júla 2015 1,80
Socháň Pavol 27. júla 2015 1,98
Václavík Antonín 19. júna 2019 1,95
Vydra Josef 27. júla 2015 3,21

Voľný výberPonúkame pre vás rešerše - zoznamy bibliografických odkazov na témy týkajúce sa ľudovej umeleckej výroby z fondu knižnice ÚĽUV, ktoré zahŕňajú knihy, časopisy, články z časopisu Remeslo umenie dizajn, zborníky.

Na požiadanie vám z fondu knižnice ÚĽUV, vypracujeme rešerše aj na iné témy, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke nižšie.

Rešerše sú spoplatnené podľa platného cenníka = 1,50€ základný poplatok + 0,03€ za každý nájdený záznam.

Téma Dátum aktualizácie     cena €
Batika 15. februára 2019 2,61
Biče 9. októbra 2020 1,98
Čipky 18. júna 2020 6,57
Dejiny odievania 30. júla 2020 2,64
Drôt 7. apríla 2021 3,39
Gatry, šitá čipka 11. marca 2019 2,16
Háčkovanie 29. novembra 2016 2,43
Keramika a hrnčiarstvo 9. apríla 2021 8,91
Korytárstvo 17. októbra 2016 1,77
Kosť a rohovina 10. júna 2016 2,07
Košikárstvo 9. apríla 2021 3,84
Kováčstvo 11. novembra 2020 2,22
Koža 15. decembra 2020 3,24
Kraslice 11. novembra 2020 2,73
Krosienkovanie 31. mája 2016 1,86
Kútne plachty 1. októbra 2020 1,89
Ľudové hudobné nástroje                9. apríla 2021 2,82
Ľudová umelecká výroba 11. novembra 2020 2,85
Maľba na sklo 14. júla 2019 2,43
Metodika vzdelávania 18. júna 2020 2,43
Modrotlač 16. októbra 2020 4,55
Obuv 15. júla 2020 2,04

Podkategórie

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
Všetky kontakty

© 2008 – 2021 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva